دانلود نرم افزار Rsoft photonics  Cad 2014-V8.2 به همراه لایسنس اصلی و آموزش نصب و کرک فارسی


 

ادامه مطلب

تاریخ : شنبه 29 اسفند 1394 | 21:13 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)

دانلود نرم افزار optisystem 2015 به همراه لایسنس اصلی و آموزش نصب و کرک فارسی
ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 اسفند 1394 | 21:08 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)

دانلود نرم افزار agilent (keysight) GoldenGate 2015.01  به همراه آموزش نصب و کرک فارسی


 

ادامه مطلب

تاریخ : شنبه 29 اسفند 1394 | 20:09 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)

دانلود نرم افزار Silvaco 2015 به همراه لایسنس  اصلی و ویدیو  آموزش نصب و کرک فارسی


 ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 اسفند 1394 | 19:57 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)

دانلود نرم افزار Avast Internet Security and Avast Premier 2016 به همراه لاسنس اصلی تا سال 2019 و  آموزش نصب و کرک فارسی

 

ادامه مطلب

تاریخ : شنبه 29 اسفند 1394 | 19:51 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)

دانلود نرم افزار Mentor Graphics PADS VX.1 به همراه آموزش نصب و کرک فارسی

 

ادامه مطلب

تاریخ : شنبه 29 اسفند 1394 | 19:17 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)

دانلود نرم افزار NI AWR Design Environment 12.02 به همراه آموزش نصب و کرک فارسی
ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 اسفند 1394 | 19:13 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)

دانلود نرم افزار ANSYS Electromagnetics Suite v17.0  به همراه آموزش نصب و کرک فارسی

این مجموعه شامل نرم افزارهای زیر می باشد

ANSYS HFSS 17.0

ANSYS MAXWELL 17.0

ANSYS DESIGNER 17.0

.ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 اسفند 1394 | 19:08 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)

دانلود نرم افزار Advanced Design System (ADS) 2016.01  به همراه آموزش نصب و کرک فارسی

 ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 اسفند 1394 | 19:01 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
تکنولوژی synopsys SAED 90 nm  برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 19:20 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
تکنولوژی synopsys SAED 32 nm and 28 nm  برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 19:17 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
تکنولوژی SMIC 130 RF برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 19:12 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
تکنولوژی CSMC 0.5 um FE 0.35 um BE MM برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 19:10 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
تکنولوژی SMIC 250 nm RF CMOS PDK برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 19:04 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
تکنولوژی SMIC 180 nm RF CMOS PDK برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 19:01 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
تکنولوژی CSMC Cadance 500 nm PDK برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 18:58 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
دانلود تکنولوژی TSMC 0.18 um PDK CMOS cadance IC PDK برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 18:52 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
تکنولوژی UMC 130 um CMOS برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 18:47 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
تکنولوژی 90nm cadance IC GPDK برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 18:44 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)
تکنولوژی 45nm cadance IC GPDK برای نرم افزار Cadence به همراه فیلم آموزش نصب و فعال سازی فارسی 

ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 | 18:41 | نویسنده : محمد حسنوند | نظرات (0)

   1    2    3    >>